להלן מספר דוגמות לביצוע קטע הכתיבה בצורה טובה. הדוגמות מחולקות לבעד ונגד והבעת דעה

לוגו
טיפים

Opinion הבעת דעה

ביצוע ספורט לתלמידים
לימוד מוזיקה ואומנות
השפעת האינטרנט
המרכיב להצלחה: עבודה קשה או כישרונות
לימודים בלבד ללא פעילויות חברתיות
מכירת אוכל זבל בבתי הספר

For and against בעד ונגד

שלילת רישיון על נהיגה בשכרות
הורדת גיל הבחירה מ18 ל16
עבודה אחרי שעות הלימודים

www.000webhost.com