צר לנו שלא אהבת את המאמר, נשמח לדעת למה על מנת שנוכל להשתפר