להלן מספר טיפים שיעזרו לכם לכתוב נכון ולהתכונן לבחינה בצורה טובה, כמו כן חלוקת שיטת הניקוד בבחינה. אנו ממליצים לכם לחזור על פרק זה היטב. בהצלחה

:אסור לשכוח


Simple - present and past
Modals (will, could, should, must, mustn’t, may, might, need to, have to, be able to, ought to)
Gerunds (verb + ing = noun)
Relative pronouns (who / that / which / where / when )
Connectors (in addition, furthermore, however, nevertheless)
progressive

:חובה לפחות 2


Passive (BE + V3)
Present perfect (have / has + V3)
Past perfect (had + V3)
Conditionals (condition IF)

:חלוקת הנקודות


Content /8
Vocab /8
Grammar /16
Mechanics /8


www.000webhost.com